Durchführung einer Bürgerumfrage im Dreiländereck DL-PL-CZ

Przeprowadzenie ankiety na Trójstyku DL-PL-CZ

Provedení průzkumu mezi občany v Trojzemí DL-PL-CZ

de

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner der Dreiländerregion Deutschland-Polen-Tschechien,

wir stehen in unserem Städteverbund "Kleines Dreieck - Bogatynia - Hrádek nad Nisou - Zittau" mit dem Strukturwandel vor großen Herausforderungen. Die Ausgangslage ist in jeder Stadt anders, aber wir sind ökologisch, wirtschaftlich und sozial eng verwoben und voneinander abhängig, dass wir diesen Prozess des Wandels gemeinsam gestalten müssen.

Dafür möchten wir einen „Trialog“ starten, um den Wandel so gerecht wie möglich zu gestalten. Zunächst möchten wir herausfinden, wie die Stimmungslage ist. Danach wollen wir durch einen grenzüberschreitenden Austausch von Vorschlägen, Gedanken und Ideen eine gemeinsame Vision für die Zeit nach der Kohle entwickeln. Dazu führen wir diese Umfrage durch.

Bitte nehmen Sie sich 5 Minuten Zeit, um daran teilzunehmen. Die Umfrage ist online bis zum 15.10.2023 verfügbar. Wenn Sie Fragen zur Umfrage haben, können Sie sich gern an Dr. Jörg Kracik

(Tel: +49 3583 77 88 19 / E-Mail: j.kracik@stadtentwicklung-zittau.de) wenden.

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Passwort:  CommonGround

pl

Drodzy Mieszkańcy Trójstyku Polska – Czechy - Niemcy.

W naszym regionie, w Związku Miast „Mały Trójkąt - Bogatynia - Hrádek nad Nisou – Zittau” stoimy obecnie przed wielkimi wyzwaniami. Wydobycie węgla i nadchodzący proces transformacji wpływają na nas ekologicznie, ekonomicznie i społecznie. Ważne jest, abyśmy wspólnie kształtowali ten proces.

Aby wspomóc godną transformację naszego regionu, pragniemy rozpocząć „Trialog” – rozmowy, w których będą uczestniczyć wszystkie trzy strony. Jako pierwszy krok chcielibyśmy ustalić, jakie nastroje panują w regionu. Następnie, poprzez transgraniczną wymianę propozycji, myśli i pomysłów, chcemy opracować wspólną wizję ery po węglu. W tym celu przeprowadzamy niniejszą ankietę.

Czas potrzebny na wypełnienie ankiety to ok. 5 minut. Ankieta będzie dostępna online do 15.10.2023. Jeśli maja Państwo pytania dotyczące ankiety, proszę je kierować do pana dr Jörga Kracika (tel: +49 3583 77 88 19 / e-mail: j.kracik@stadtentwicklung-zittau.de).

Dziękujemy za udział w ankiecie!

 


H
asło: CommonGround

WEITER = Dalej
zurück = Wstecz

cs

Milí obyvatelé regionu Trojzemí Německo-Polsko-Česká republika.

V našem regionu Svazku měst Malý trojúhelník – Bogatynia – Hrádek nad Nisou – Žitava budeme muset v souvislosti se strukturálními změnami čelit velkým výzvám. Výchozí situace je v každém z našich měst jiná, ale jsme navzájem ekologicky, ekonomicky a sociálně úzce provázaní a závislí, a tak tento proces změn musíme utvářet společně.

Proto bychom rádi zahájili "trialog", abychom tak mohli dosáhnout spravedlivé proměny našeho regionu. Nejprve bychom rádi zjistili, jaký je stav vašich pocitů. A následně poté vytvořit prostřednictvím přeshraniční výměny návrhů, myšlenek a nápadů společnou vizi pro období po ukončení těžby uhlí v regionu. A to je důvod, proč provádíme tento průzkum.

Věnujte nám 5 minut svého času k vyplnění této ankety. Tento průzkum bude k dispozici online do 15. 10. 2023. Pokud máte k průzkumu jakékoli dotazy, neváhejte se obrátit na Dr. Jörga Kracika.

(tel.: +49 3583 77 88 19 / e-mail: j.kracik@stadtentwicklung-zittau.de).

Děkujeme vám za vaši účast!

Heslo: CommonGround

WEITER = dále
zurück = zpět